Przegląd samochodu sprowadzonego z zagranicy można wykonać tylko na Stacji Kontroli Pojazdów uprawnionej do tego rodzaju badań. Stacje uprawnione posiadają w oznaczeniu literę:  „ d ” –  pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą (pierwsze badanie techniczne). Stacja kontroli pojazdów Carmax jest uprawniona do wykonywania takich badań technicznych


W przypadku aut młodszy niż 3 lata, diagnosta dopełni termin badania do 3 lat od daty pierwszej rejestracji za granicą. To pozwoli na wykonanie następnego badania technicznego ważnego na 2 lata. Jeżeli auto jest starsze niż 3 lata a młodsze niż 5 lat, diagnosta dopełni termin przeglądu rejestracyjnego do lat 5, lub przedłuży o rok przypadku kiedy ten pierwszy termin będzie krótszy od roku czasu. W pojazdach powyżej 5 lat, następny termin badania technicznego  zostanie ustalony na 1 rok.

W przypadku aut sprowadzonych z poza Unii Europejskiej wymagana jest czasowa rejestracja na terenie Polski.

Unia Europejska: Dowód rejestracyjny pojazdu z kraju poprzedniej rejestracji i tablice rejestracyjne zgodne z dokumentami.


Po sprowadzeniu samochodu do Polski należy wykonać następujące czynności:

  • Pierwszy przegląd pojazdu sprowadzonego z zagranicy na uprawnionej Stacji Kontroli Pojazdów.
  • Zgłoszenie samochód do urzędu celnego w celu dokonania opłaty akcyzy (jeżeli dotyczy).
  • Tłumaczenie przysięgłe dokumentów.
  • Zgłoszenie pojazdu w Urzędzie Skarbowym, w celu uzyskania zwolnienia z opłaty podatku VAT.
  • Po odebraniu w/w dokumentów, rejestracja pojazdu w Gminie, w Wydziale Komunikacji.

W zależności od kraju importu w/w procedura może się różnić. W przypadku pojazdów sprowadzonych z poza Unii Europejskiej, pierwszym etapem będzie odprawa celna gdzie dokonamy opłaty akcyzy (jeśli dotyczy), jak również podatku VAT.


Q-SERVICE

  • Ogólnopolska obsługa pojazdu w warsztatach Sieci Q-Service
  • Technologia napraw zgodna ze standardami producentów pojazdów
  • Najwyższa jakość części zamiennych
  • Historia napraw