Q-Service Premium jest kolejnym ogniwem w łańcuchu sieci serwisowych zrzeszonych w Inter Cars S.A. Sieć skierowana do obecnych członków Q-Service, Perfect Service i innych stawiających sobie nowe wyzwania w zakresie poprawy wizerunku swojego biznesu. Czerpać będzie z doświadczeń wielu lat działalności obecnych sieci wprowadzając na rynek najwyższe standardy w zakresie techniki warsztatowej i obsługi klienta.

Gwarancja jakości

 • Ogólnopolska obsługa aut w warsztatach
 • Sieci Q-Service Premium
 • Technologia napraw zgodna ze standardami producentów samochodów osobowych
 • Najwyższa jakość części zamiennych
 • Historia napraw


Kontrola jakości

 • Autoryzacje producentów części zamiennych
 • Audyty wewnętrzne i zewnętrzne
 • Dedykowane oferty na wyposażenie warsztatowe
 • Wspólne standardy napraw i obsługi klienta w ramach sieci

Q-SERVICE

 • Ogólnopolska obsługa pojazdu w warsztatach Sieci Q-Service
 • Technologia napraw zgodna ze standardami producentów pojazdów
 • Najwyższa jakość części zamiennych
 • Historia napraw